EN FI SE
Close

Select your language:

Lösningar inom Telekom

Vi hjälper ledande telekomaktörer att fatta kundorienterade affärsbeslut i en snabbt föränderlig bransch.

Kundcentrerat värdeskapande

Telekombranschen fortsätter att vara ett snabbt föränderligt och sjudande ekosystem som omfattar enhets- och infrastrukturaktörer, operatörer och onlinetjänster. Ny teknik fortsätter att skapa nya tjänster och affärsmodeller – och gör det viktigt för branschens aktörer att snabbt förstå vad som fungerar och inte fungerar. Nepa hjälper stora telekomföretag att lyssna på kunderna för att kunna navigera i detta ständigt föränderliga landskap.

Konsumentinsikter

Vi hjälper företag att förstå kundernas uttalade uppfattningar, attityder och behov.

Affärsdata

Vi kopplar ihop dessa insikter med undersökta individers faktiska beteende och värde.

Värdeskapande

Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla mer noggranna marknadsundersökningar för att hjälpa våra kunder att bättre förstå aktuella och framtida affärsmöjligheter.

Kontakt