EN FI SE
Close

Select your language:

Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Här hittar du datum och aktuell information till Nepas bolagsstämmor. Årsstämma hålles onsdagen den 31 maj 2017 kl. 16.00 i Nepas lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm.

Nepa Pressroom

Kallelse Nepa årsstämma 2017

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag, valberedning

Styrelsens förslag, ersättning ledande befattningshavare

Styrelsens förslag, incitamentsprogram 2017/2021

Årsredovisning 2016

Valberedningens fullständiga förslag

Styrelseledamöter Nepa

Kommuniké från årsstämma 2017

Protokoll från årsstämma 2017 inkl bilagor