EN FI SE
Close

Select your language:

Lösningar inom Varumärke och Kommunikation

Vi tillhandahåller integrerade lösningar för att öka ROI för varumärken och byråer runt om i världen.

Marknadsföring handlar helt om ROI

Med det snabbt växande medielandskapet (och de data som det genererar) blir det allt svårare att förstå och uppnå ROI. Effektivt varumärkesbyggande och effektiv marknadsföring kräver kunskap om tre områden: Dynamiken på marknaden, målgruppens drivkrafter och beteende och branschens utmaningar & möjligheter. Genom att förlita oss på avancerade analysmetoder och djupgående branschkännedom förenklar vi beslutsfattandet med värdefulla insikter som leder till handling – istället för att förvirra med mer data. Med vår undersökningsteknik är det lättare än någonsin att maximera ROI.

Varumärkestracking

Våra lösningar för varumärkestracking visualiserar marknadspotentialen och ger konkreta handlingsvägar för positionering och kommunikation i förhållande till konkurrenterna.

Kampanjtester som leder till handling

Våra för- och eftertester av kampanjer visar hur ert budskap kommer att tas emot och hur det kan utvecklas för att uppnå maximalt resultat. Detta gör att ROI kan beräknas med helt annan säkerhet.

Optimerat medieval

Vi använder försäljningsmodellering för att demonstrera hur olika medieinvesteringar påverkar försäljningen, och vi ger rekommendationer om den optimala mixen för försäljning och varumärkesprofilering.

Kontakt